5 October 2018 – Metaaltijdendag

Metaaltijdendag (in Dutch)

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Amersfoort

1 EC

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland. De dag wil een platform bieden aan iedereen met een interesse voor de archeologie van de metaaltijden van Nederland. De ochtendsessie van de Metaaltijdendag bestaat uit een aantal lezingen over het specifieke thema van dit jaar, namelijk het einde van de metaaltijden/begin van de Romeinse tijd (100 BC – 100 AD). Onderwerpen die aan bod komen zijn oorlogvoering, cultusplaatsen en veranderend nederzettingspatroon. Na de lunch is er ruimte voor vrije lezingen.

De ochtendsessie wordt ingenomen door aan een thema gekoppelde bijdragen. Dit jaar betreft het thema ‘Het einde van de metaaltijden’. In de vrije middagsessie is er ruimte voor lezingen over andere thema’s binnen de metaaltijden.

De ontvangst is vanaf 9.15 uur. We beginnen met het programma om 9.45 uur.

Programma 5 oktober 2018

OCHTEND

 • Nico Roymans – Etnische dynamiek, demografie en de impact van oorlogvoering in de 1e eeuw v.Chr. in de Nederrijnse regio.
 • Eric Norde – Verlaten vóór de komst van de Romeinen. Een nederzetting uit de late ijzertijd in Ede – Park Reehorst.
 • Roosje de Leeuwe – Het einde van de prehistorie in Oss: twee kortstondige vierkante structuren.
 • Pauze
 • Karen de Vries – Verbouwen of verhuizen. Veranderende woonwensen in de late ijzertijd en vroeg Romeinse tijd.
 • Marco Bakker – De vroegste Friese veenontginningen.
 • Discussie o.l.v. Nico Roymans
 • Lunch

MIDDAG

 • Radoslaw Grabowski – Activities inside and outside early Iron Age houses in Jutland: what an integrated use of archaeological, geoarchaeological, archaeobotanical and ethnographic information can reveal about everyday use of space.
 • Simone Bloo – Neolithische inspiratie voor de ijzertijd-pottenbakker? Zeldzame versiering op aardewerk uit Limburg.
 • Theun Varwijk – Terpzoolonderzoek in Friesland.
 • Pauze
 • Peter van den Broeke – Een proeve van protohistorie? Pseudo-schrift op aardewerk uit de vroege ijzertijd in Nijmegen-Lent.
 • Caroline Vermeeren – Het houtonderzoek aan de ijzertijdkano van Vlaardingen Vergulde Hand.
 • Annemieke Verbaas – De ijzertijdkano van Vlaardingen Vergulde Hand. Een reconstructie.
 • Discussie o.l.v. Stijn Arnoldussen
 • Borrel

Aanmelden kan hier.