Farewell Symposium prof. Henny Groenendijk – Inclusive Archaeology – 13 September 2019 (partly in Ducth)

Afscheidssymposium prof. Henny Groenendijk – Inclusieve Archeologie

Een van de pijlers van de archeologie van Henny Groenendijk is het bouwen van bruggen naar het publiek, het delen van verantwoordelijkheden en het samen doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat burgers participeren in archeologische projecten, maar ook dat archeologen het aandurven regie te delen. In dit symposium verkennen we het begrip Inclusieve Archeologie: hoe kunnen we meer mensen betrekken bij archeologie en hoe kan archeologie voor mensen relevant zijn?

Farewell symposium prof. Henny Groenendijk – Inclusive Archaeology

One of the pillars in Henny Groenendijk’s archaeology is the realization of connection with the general public, shared responsibility and co-creation. This means not only that members of the public participate in archaeological projects, but also that archaeologists dare to share responsibilities. In this symposium we explore the concept of Inclusive Archaeology: how can we involve more people with archaeology and how can archaeology become more relevant for society?

Programme

Vrijdag 13 september, 13.30-18.00

13.30               Binnenloop met koffie

14.00              Ontvangst door xx

Nederlandstalige sectie

14.10               Alexander Zagkotsis MA (Testspecialist bij KZA te Baarn)

Inclusieve Archeologie: modewoord of streekproduct?

14.40              Dr. Yvonne Lammers (Eigenaar Echo information Design en directeur preHistorisch Dorp)

Zonder Boer geen Voer, of hoe wederzijdse liefde door de maag gaat

15.10               Theepauze

International section

15.40               Lezing door prof.dr. Daan Raemaekers (University of Groningen)

An inclusive Neolithic

16.10               Lezing door dr. Jana Fries (Bezirksarchäologin te Oldenburg)

Beauty and the Excavator. Images of archaeologists and their influence on self-perception and careers

16.40              Final words and drinks

Date, time and EC’s

Date: 13 September 2019.

Location: Rijksuniversiteit Groningen (specific location to be announced).

EC: Archon members get 1 EC for attendance and handing in an essay on inclusive archaeology before 13 October 2019. The essay will be graded with a pass or fale. More information about the assignment will follow.