ARCHON Code of Conduct

Code of conduct veldwerk opgravingen onderwijsinstellingen

In de erfgoedwet is certificering een verplichting voor alle vormen van opgraven. Er wordt een uitzondering gemaakt voor onderwijsinstellingen (universitaire instituten en HBO-opleidingen archeologie). Om te voorkomen dat daarbij belangen van commerciële bedrijven worden doorkruist, committeren de archeologische onderwijsinstellingen zich aan de volgende code of conduct.

Onder opgraven/opgravingen wordt verstaan: archeologisch onderzoek in de vorm van boringen, proefsleuven en opgravingen (inclusief de rapportage hierover).

Atrikel 1

  1. Onderwijsinstellingen houden zich bij opgravingen (archeologisch onderzoek in de vorm van boringen, proefsleuven en opgravingen) aan de Kwaliteitsnorm  Nederlandse Archeologie.
  2. Onderwijsinstellingen offreren niet op projecten die in de markt zijn gezet.
  3. Opgravingen door onderwijsinstellingen zijn primair gericht op competentieontwikkeling van studenten.
  4. De keuze voor een opgravingslocatie van een onderwijsinstelling wordt niet gestuurd door een Malta-plichtige verstorende activiteit.
  5. In alle gevallen waarin onderwijsinstellingen zouden willen deelnemen aan een commercieel aanbesteed project, wordt het voortouw genomen door een gecertificeerd bedrijf, zowel in het offertetraject als in de uitvoering en uitwerking.