Steentijddag (in Dutch) – 4 February 2023

Steentijddag 2023 (in Dutch) – 4 February

Date: 4 February 2023

Location: Lipsiusgebouw, Leiden Univeristeit, Cleveringaplaats 1 Leiden

Credits: 1 ECT

De Steentijddag is een jaarlijks terugkerend evenement dat in principe altijd plaatsvindt op de eerste zaterdag in februari. Het is een initiatief van het Rijksmuseum van Oudheden en de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden. De organisatie is in handen van de Stichting Steentijdarcheologie.

De Steentijddag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de archeologie van de Steentijd. Het dagprogramma bestaat uit lezingen over allerlei aspecten van de Steentijd-archeologie, van het Midden-Paleolithicum tot en met het Laat-Neolithicum.

Om op de hoogte te blijven van de Steentijddag kan je je aanmelden voor hun digitale nieuwsbrief.

Voorlopig programma: 

10.30 – 11.00 Ontvangst, inschrijving, koffie en thee

11.00 – 11.30 Jan Boom Oud-Paleolithicum in Nederland. Presentatie van vermoedelijke artefacten uit Pleistocene grindafzettingen van de Maas

11.30 – 12.00 Hans Huisman, Hans Peeters, Özge Demirci, Rian Lenting en Hester Kamstra
Kuilen en nesten. Mesolithische haarden op de zandgronden en hoe we dat weten

12.00-12.30 Steentijdberichten

Judith van der Leije, Edwin Blom, Cristian van der Linde en Ivo van Wijk
Steentijd op de oevers, onderzoek van twee laat-mesolithische en vroeg-neolithische vindplaatsen binnen het toekomstige tracé van de A15 – deel 2

Boekennieuws:

  • Gerrit Dusseldorp en Yannick Raczynski-Henk
    De eerste mensen van de Lage Landen
  • Frans de Vries Valsheid in gesteente – de aanhoudende onderschatting van meestervervalser Ad Wouters

12.45 – 14.00 LUNCH
Tevens is het mogelijk publicaties te kopen en te verkopen en elkaar vondsten te tonen

14.00 – 14.30 Welmoed Out Fytolietenanalyse en de steentijd in Nederland

14.30 – 15.00 Geeske Langejans, Alessandro Aleo en Annelou van Gijn
Doggerland’s laat-paleolithische en mesolithische harpoen-spitsen

15.05 – 15.30 THEEPAUZE

15.30 – 16.00 Leo Verhart Een Nederlandse archeoloog en de Bretonse steentijd

16.00 – 16.30 Ivo van Wijk en Luc Amkreutz
Elsloo, het oudste grafveld van Nederland opnieuw onderzocht

16.30 – 17.30 BORREL
Borrel in het Rijksmuseum van Oudheden

Zie https://www.rmo.nl/onderzoek/steentijddag/steentijddag-2023/ voor uitgebreide informatie en abstracts

Credits: ARCHON leden kunnen 1 ECT behalen voor het bijwonen van het congres en het inleveren van een reflectieverslag.

Registratie: De kosten voor deelname, inclusief lunch en borrel, bedragen 25 euro*. Het aanmeldsysteem is gewijzigd, maar u kunt nog steeds via iDEAL betalen. Surf naar https://steentijdarcheologie.nl om u aan te melden. Uw betaling dient uiterlijk op 25 januari 2023 binnen te zijn. Indien u na deze datum aangeeft niet te kunnen komen, kunnen wij de aanmelding helaas niet meer ongedaan maken. Er kan wel iemand anders in uw plaats komen. Indien u zich later of aan de zaal aanmeldt en betaalt, is er voor u geen lunch beschikbaar. Wij verzoeken u om, als u aan de zaal betaalt, gepast te betalen. Er is geen mogelijkheid om de dag digitaal bij te wonen.

* ARCHON leden kunnen bij succesvolle inlevering van een reflectieverslag het inschrijvingsgeld terugkrijgen.