Reuvensdagen (DUTCH) – November 2019

Reuvensdagen 2019 (in Dutch)

donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november 

ARCHON sessie: 21 november 2019, zaal 6 (tijd 15:30 – 16:45)

Als enig algemeen wetenschappelijk archeologisch congres in Nederland brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Het congres is vernoemd naar Caspar Reuvens (Leiden, 1793-1835), de eerste hoogleraar archeologie ter wereld. De 49e editie van de Reuvensdagen vindt plaats op donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 november 2019 te Apeldoorn. Archon heeft op basis van de discussie tijden de Archon Day 2018 een sessie georganiseerd:

De ivoren toren en de markt: hoe komen zij bij elkaar?

De veranderingen in de archeologische erfgoedsector van de laatste 25 jaar hebben ertoe geleid dat de rol van de universiteiten in archeologisch onderzoek in Nederland steeds verder is gemarginaliseerd, zowel in absolute als relatieve zin. Dit probleem wordt al een aantal jaren erkend, en de RCE heeft daarom, in samenwerking met andere partijen, waaronder NWO, geprobeerd het tij te keren, bijvoorbeeld door het financiering van programma’s voor het synthetiseren van ‘Malta’onderzoek. Toch zien we vandaag de dag twee gescheiden archeologische werelden in Nederland, wat leidt tot onvoldoende inbedding van wetenschappelijk onderzoek in erfgoedbeleid en -beheer, en tot het verwaarlozen van het potentieel van de ‘markt’ door universitaire onderzoekers.

In deze discussiesessie willen we verkennen wat ARCHON, als nationale onderzoeksschool voor (universitaire) archeologie, zou kunnen doen om deze kloof te overbruggen, en dan vooral vanuit het perspectief van jonge onderzoekers. Vijf sprekers bereiden op basis van hun expertise en ervaringen discussiestellingen voor met als doel een debat op gang te brengen dat leidt tot een inventarisatie van de behoeften van zowel universitaire onderzoekers als marktpartijen, die weer vertaald kunnen worden in concrete actiepunten.


1 EC voor 1/2 dag en een reflectieverslag over de ARCHON sessie.

2 EC voor 3 dagen en een reflectieverslag over de ARCHON sessie.

Inschrijfkosten:

ARCHON-leden kunnen de helft van de congreskosten achteraf van ARCHON terugkrijgen.  Schrijf je dus wel op de normale wijze in en betaal zelf vooraf. Stuur een mail naar secretary@archonline.nl voor meer informatie over het declareren van de kosten. De definitieve congreskosten zijn nog niet bekend gemaakt, maar ter indicatie kun je de prijzen van 2018 hier bekijken.