7e SAMPL congres – 12 February 2021 – online (Dutch!) – CANCELLED

7e SAMPL congres – Cancelled

Locatie: Online

Datum: 12 februari 2021

Het congres is helaas verzet door de organisatie, zodra een nieuwe datum vastgesteld is zal dit op deze pagina bekend gemaakt worden. 

Credits: 1 ECT

De vereniging SAMPL is officieel opgericht in februari 2016 en stelt zich tot doel om onderzoek van archeologische vondstmaterialen zoals aardewerk, metaal, steen en glas te stimuleren, onder andere door:

  • verhoging van de kwaliteit van archeologische materiaalstudies
  • kennis van archeologische vondsten over te dragen, van specialist naar andere archeologen, van specialist naar het brede publiek, tussen specialisten onderling
  • de belangen van materiaalspecialisten binnen het archeologische bestel te behartigen

Jaarlijks organiseert de vereniging een SAMPL congres in het RCE. Dit jaar zal het congres online worden gehouden.

Programma

Meer informatie volgt z.s.m.!