Dag van de Stadsarcheologie – Ambachten (Dutch)

Dag van de Stadsarcheologie ‘Ambachten’

Datum: 26 september 2019,  – 

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

ECTS: 1 credit voor Archonleden die de dag bijwonen en voor 26 oktober een reflectieverslag opsturen.

De jaarlijkse Dag van de Stadsarcheologie is een speciale editie binnen de reeks archeologieplatforms. Net als de voorgaande bijeenkomsten staat deze dag in het teken van archeologisch onderzoek in en naar de stad. Het thema van 26 september is Ambachten.

Het thema is niet toevallig. Op deze dag worden ook de eerste resultaten gepresenteerd van het Oogst voor Malta onderzoek naar Ambachten in de stad dat de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft uitgevoerd.

Aan het eind van de middag wordt de Key-note lecture gegeven door Prof.dr. Bert De Munck (Universiteit Antwerpen) met de titel Hoe ambachten de stad kunnen redden. Ambachtelijk erfgoed tussen musea en de nieuwe maakeconomie.

Ook voor ontmoetingen is tijd vrij gemaakt en SPA-uitgevers is aanwezig met een boekenstand. We sluiten af met een borrel.

Aanmelden

Meldt u aan via het aanmeldformulier Stadsarcheologie.

Kosten

Deelname aan deze platformbijeenkomst bedraagt € 15. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop. Het deelnamegeld dient uiterlijk 19 september te zijn overgemaakt op de rekening van de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie te Amsterdam. Rekeningnummer NL17 INGB 0003628096, onder vermelding van Platform Stadsarcheologie 2019 en uw naam.

Programma

Tijd Onderwerp
09.30 Inloop met koffie en thee
10.00 Welkom en inleiding door Jeroen Bouwmeester ( Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Vaten, tonnen en kuipen. Het kuipersambacht in de Lage Landen
Jeroen Oosterbaan (Saxion Hogeschool/Universiteit Leiden)
Bierbrouwen & Bodemvondsten
Leen Alberts (Hogeschool Utrecht)
Speldenmakerij
Gert van Duren (Zelfstandig onderzoeker (’s-Hertogenbosch)
De werkplaats van een messenmaker in de Stoofstraat in ’s-Hertogenbosch
Ronald van Genabeek (gemeente ’s-Hertogenbosch)
12.15 lunch
13.15 Introductie Oogst voor Malta onderzoek Ambachten.
Trends en patronen in ambachtelijke productie
Arno Verhoeven (Universiteit van Amsterdam)
Ambachten geoogst uit Malta-rapporten
Annika Blonk-van den Bercken (Universiteit van Amsterdam)
14.45 Pauze (koffie/thee)
Ambacht en Archeozoölogie, een Latrelatie
Kinie Esser (ArcheoPlan Eco)
Klokkengieterij en andere ambachtelijke activiteiten in en om de abdij van Susteren
Henk Stoepker (gepensioneerd onderzoeker voormalige ROB)
Key-note Lecture
Hoe ambachten de stad kunnen redden. Ambachtelijk erfgoed tussen musea en de nieuwe maakeconomie

Prof.dr. Bert De Munck (Universiteit Antwerpen)
17.15 Afsluiting en borrel

Organisatie

De Dag van de stadsarcheologie wordt georganiseerd door de RCE in samenwerking met de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA).