SAMPL congres – 1 March 2024 (in Dutch)

SAMPL congres

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Smallepad 5, Amersfoort

Datum: 1 maart 2024

Credits: 1 ECT

De vereniging SAMPL is officieel opgericht in februari 2016 en stelt zich tot doel om onderzoek van archeologische vondstmaterialen zoals aardewerk, metaal, steen en glas te stimuleren, onder andere door:

  • verhoging van de kwaliteit van archeologische materiaalstudies
  • kennis van archeologische vondsten over te dragen, van specialist naar andere archeologen, van specialist naar het brede publiek, tussen specialisten onderling
  • de belangen van materiaalspecialisten binnen het archeologische bestel te behartigen

Op 1 maart 2024 vindt het 9e SAMPL-congres plaats bij de RCE in Amersfoort. Het thema is dit jaar ‘Drank en Drinken’.

We hebben een gevarieerd programma kunnen samenstellen. De eerste spreker is Dr. Leendert Alberts, docent geschiedenis aan de Hogeschool Utrecht en bij Stichting Bieropleidingen Nederland (StiBON). Hij is tevens adviseur voor UNESCO op het gebied van erfgoed van de Europese biercultuur. Hij schreef eerder ‘Brouwen aan de Eem’, over Amersfoort als middeleeuwse bierstad, en heeft meerdere artikelen over biergeschiedenis en stadsgeschiedenis gepubliceerd.

09:45-10:00      Inloop met koffie & thee

10:00-10:05      Welkomstwoord door Roderick Geerts (vz SAMPL), Dommelsch filmpje met archeoloog

10:15-11:15      Specialist in overleg: SAMPL-werkgroepen

11:20-11:50        Leen Albers. Erfgoed van Europese biercultuur.

11:55-12:15         Richard Jansen. De metalen ketels uit graven uit de IJzertijd (Oss).

12:20-12:45        Bertil van Os. Fles port uit scheepswrak (1820).

12:50-13:30     Lunch

13:35-13:55        Marieke van Winkelhoff. Vroeg middeleeuwse drinkbekers die als olielamp zijn gebruikt.

14:00-14:20       Jeroen Oosterbaan. Tonmerken in de middeleeuwen.

14:25-14:45        nader te bepalen

15:00-15:30     Theepauze

15:30-17:00      ALV

17:30                   BORREL  in Stadsbrouwerij De Drie Ringen (op eigen kosten)

 

Credits: ARCHON leden kunnen 1 ECT behalen voor het bijwonen van het congres en het inleveren van een reflectieverslag.

Registratie: Aanmelden via info@sampl.nl, deadline is 15 februari! Deelname is gratis voor leden van SAMPL; voor niet-leden geldt een entreeprijs van €10,-. Daar is geen lunch bij inbegrepen. Daarvoor kan men desgewenst gebruik maken van het bedrijfsrestaurant, of een eigen lunch meenemen. Geef bij de inschrijving aan of je van het bedrijfsrestaurant gebruik wilt maken.