Metaaltijdendag – 20 October 2023

Metaaltijdendag (in Dutch)

Date: 20 October 2023

Location: Cultuurgebouw ZINDER te Tiel (Rechtbankstraat 1, 4001 JR, Tiel; www.zinder.nl).

Credits: 1 EC

De Metaaltijdendag is een initiatief van de Stichting Metaaltijdenonderzoek Nederland. De dag wil een platform bieden aan iedereen met een interesse voor de archeologie van de metaaltijden van Nederland. Dit jaar is de Metaaltijdendag gewijd aan de maatschappelijke significantie van ons onderzoek. Wat is het belang van de ontwikkelingen in de metaaltijden binnen onze diepe geschiedenis? Maar ook: wat is de betekenis van relicten en -verhalen uit de metaaltijden in het heden. Kort gezegd: waar doen we het voor?

De laatste twee millennia voor het begin van de jaartelling vormen in onze geschiedenis een periode waarin belangrijke veranderingen plaatsvinden, onder meer op het gebied van metaalbewerking, handelsnetwerken, nederzettingsstructuur en -systeem, landschapsinrichting etc. Het vele metaaltijdenonderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd reikt daar voortdurend nieuwe data voor aan.

Voorlopig Programma:

ca. 9:00 uur  ONTVANGST / KOFFIE
Axel Müller – Inleiding / Openingswoord

Ilse Schuuring – Introductie van het thema en overige info

ca. 10:00 Plenaire sessie. Dagvoorzitter: Liesbeth Theunissen

Nico Willemse – Het landschap rondom Medel (concept titel).
Wouter Roessingh – Onderzoek van een uniek compleet erf uit de vroege bronstijd in Medel.
Tom Hamburg – Het zwaartepunt verlegd. De midden- en late bronstijdbewoning van Tiel-Medel Bredesteeg.

PAUZE

ca. 12:00 Plenaire sessie. Dagvoorzitter: Liesbeth Theunissen

Cristian van der Linde – De bronstijdgrafheuvels van Tiel-Medel: stralend middelpunt van een geritualiseerde wereld.
Mariëlle Kenemans – Tiel-Panovenweg: spoorzoeken naar bewoning in de Vroege Bronstijd.
Discussie en afronding ochtenddeel

Sluiting ochtenddeel en enkele huishoudelijke mededelingen.

ca. 13:00-14:00 LUNCH

ca. 14:00 Plenaire sessie. Dagvoorzitter: Liesbeth Theunissen

Norbert Reuther & Gerald Grimm Bloom – Salt and Hand Mills at a Crossroads. A (Roman) Iron Age Settlement in Lingen, Ems.
Tamara Vernimmen / Sjoerd van Dalen – Een bijzondere houten constructie in een waterput te Meerhout (B).
Stijn van As – De Ecowieck in Ewijk, sporen van bewoning en begraving uit het neolithicum, de bronstijd en de ijzertijd.

ca. 15:30-16:00 THEEPAUZE

Kees Koot – Vlaardingen, Vijfsluizen, op zoek naar nieuwe woongronden in de IJzertijd.
Peter van den Broeke – Marne-aardewerk in de Lage Landen.
Sebastiaan Knippenberg / Axel Muller / Femke Vermue – Living on the edge. Laatprehistorische bewoningsdynamiek aan de voet van de Oost-Veluwe stuwwal nabij Hattemerbroek.

ca. 17:00 Discussie en afronding middag

ca. 17:20 BORREL

Credits: ARCHON-leden kunnen 1 ECT ontvangen door de Metaaltijddag bij te wonen en een reflectieverslag in te leveren.

Registratie: Aanmelden kan op de website van Metaaltijden via deze link. ARCHON-leden kunnen de congreskosten achteraf terugkrijgen via ARCHON, na het succesvol inleveren van een reflectieverslag. We vragen je wel om voorafgaand aan het evenement hierover contact op te nemen met ARCHON via secretary@archonline.nl.