SAMPL congres – 10 February 2023 (in Dutch)

SAMPL congres

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: Smallepad 5, Amersfoort

Datum: 10 februari 2023

Credits: 1 ECT

De vereniging SAMPL is officieel opgericht in februari 2016 en stelt zich tot doel om onderzoek van archeologische vondstmaterialen zoals aardewerk, metaal, steen en glas te stimuleren, onder andere door:

  • verhoging van de kwaliteit van archeologische materiaalstudies
  • kennis van archeologische vondsten over te dragen, van specialist naar andere archeologen, van specialist naar het brede publiek, tussen specialisten onderling
  • de belangen van materiaalspecialisten binnen het archeologische bestel te behartigen

Programma:

9.30-10.00: inloop en koffie/thee

10.00: opening

10.15: Daan Raemaekers: Grafrituelen en andere rituelen bij Nederlandse hunebedden

11.00-12.00: Werkgroepen

12.00: Samenvatting werkgroepen

12.30-13.20: Lunch

13.20: Fardau Mulder: Krassen in het aardewerk: de betekenis van ingekraste merken op aardewerk uit laatmiddeleeuwse vrouwenkloosters in Nederland

13.45: Bert Fermin: De Archeologie van Magie – Esoterische zegels in Zutphen

14.10: Peter van den Broeke: Een keramisch alternatief voor kookstenen: de primaire hittebron in de bronstijd-sauna van Nijmegen-Rustwat

14.35: Jan-Willem de Kort: Een vroegmiddeleeuwse cultusplaats in Twente: de schatvondst van Springendal bij Hezingen

15.00-15.30: koffie/thee

15.30: Ronald van Genabeek: Omgekeerd begraven potten uit de late middeleeuwen in ‘s Hertogenbosch

15.55: Sarah Lo Russo: The Cult of Micromorphology: The Potential of Sediments for the Reconstruction of Ritual Practices

16.20: Eric Norde & Sigrid van Roode: De casus Herwen-Hemeling: de ontdekking van een Romeins heiligdom en het doorbreken van oude rituelen (een interactieve lezing in discussie met de zaal)

Zie hier het programma met bijbehorende abstracts.

Credits: ARCHON leden kunnen 1 ECT behalen voor het bijwonen van het congres en het inleveren van een reflectieverslag.

Registratie: Aanmelden via info@sampl.nl, deadline is 31 januari! Het congres is een fysieke bijeenkomst; dit geldt voor het gehele programma. Er zijn geen mogelijkheden om online mee te doen. Deelname is gratis voor leden van SAMPL; voor niet-leden geldt een entreeprijs van €10,-. Daar is geen lunch bij inbegrepen. Daarvoor kan men desgewenst gebruik maken van het bedrijfsrestaurant, of een eigen lunch meenemen.